Програма підготовки до школи «Preschool class»

Наша програма підготовки побудована на засадах того, що, Навчання – це ДІЯ та задоволення від неї!

Диво у кожному відкритті

Інтерес до навколишнього середовища та себе

Якість та яскравість вражень від навчання

Кожна дитина особистість, кожна дитина є унікальною, у кожної дитини свій темп розвитку!

Також процес підготовки до школи є надзвичайно важливим періодом, як у житті дитини так і батьків!
Великий обяг інформації, який ми маємо повторити, систематизувати, узагальнити та дати нові знання дитині, щоб підготувати її до шкільного життя!

У психологічному словнику поняття «Готовність до шкільного навчання» розглядається як сукупність морфо-фізіологічних особливостей дитини старшого дошкільного віку, яка забезпечує успішний перехід до систематичного, організованого шкільного навчання. Готовність до шкільного навчання — це бажання і усвідомлення необхідності вчитися, що виникає в результаті соціального дозрівання дитини, появи у неї внутрішніх протиріч, які визначають мотивацію до навчальної діяльності.

Як же все це дати, щоб НАВЧАННЯ БУЛО ДІЄЇ для ДИТИНИ і допомогло ефективно підготувати не лише вступних тестувань у школі, а ще й допомогло дітям дійсно бути зацікавленими у навчанні і саморозвиткові???
Врахувавши передовий досвід усього світу (Канада, США, Великобританія, Італія, Фінляндія тощо), ми облаштували розвиваюче середовище, яке спрямоване на самостійне навчання дитини, після опрацювання знань за темою з педагогом!
У кожному центрі класу знаходяться матеріали з тієї теми, що вивчається:

Центр читання – матеріали підібрані для розвитку навичок читання, закріплення вивчених звуків та літер

Центр логіко-математичного розвитку – матеріали підібрані для розвитку сенсорики, знань про цифри і кількість, розвязання прикладів та задач, складання пазлів, мозаїка тощо

Центр письма – матеріали підібрані для підготовки руки до письма, для розвитку дрібної моторики

Центр науки і дослідів – матеріали добираються за принципом теми, що вивчається (діти розглядають предмети світу людей і природи, проводять досліди і записують свої спостереження)

Центр конструювання та STEM — діти за темою створюють споруди, конструюють на задану тематику з матеріалів, що знаходяться у центрі

Центр гри – у центрі гри діти мають можливість пограти за темою у сюжетно-рольові ігри з своїми друзями

Центр творчості – наповнений матеріалами і зразками робіт за темою, що вивчається, що допомагає дітям не лише закріпити знання, а й розвинути їх творчий потенціал!

Ми заклали в основу програми розвиток навичок 21 сторіччя:
• творчість
• критичне мислення
• вміння розв’язувати проблеми
• развиток комунікативних навичок
• навички співпраці
• развиток навиків пошуку інформації (пошук та презентація)
• гнучкість
• ініціативність
• соціальні навички (формування позитивного відношення до себе та інших, вміння спілкуватися, вміння доводити власну думку, висловлювати свої почуття, передавати настрій/емоції, розуміти власні та чужі емоції, вміння адекватно реагувати у різних ситуаціях)
• лідерство
• відповідальність.

Ми підготували програму, що включає у себе теми, які має опрацювати дитина відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та державних програм «Дитина» «Впевнений старт», які закріплюються у проектній діяльності!
Знання дитини щоденно мониторяться і заносяться до щоденнику спостережень за кожною дитиною, відповідно до цих спостережень корегується кожен індивідуальний план розвитку конкретної дитини.
Анкетування проводиться чотири рази на рік (на початку року, в листопаді-грудні і у лютому-березні і останнє у травні)
Що буду знати дитина у кінці року???

Ознайомлення з навколишнім світом відбувається за темами:

 • Я, моє тіло, органи чуття!
 • Моя родина!
 • Пори року, ознаки пір року
 • Свята і традиції українського народу та всього світу.
 • Овочі. Фрукти.
 • Ягоди і гриби.
 • Рослини (Дерева, кущі, трав’янисті рослини, квіти – їх будова та цикли розвитку)
 • Праця людей на полях, городах, у садах.
 • Тварини (дикі та свійські) ) та птахи (дикі та свійські) (перелітні, зимуючі).
 • Всесвіт. Космос.
 • Моя планета – Земля!
 • Мій континент — Європа..
 • Моя батьківщина – Україна, Київ.
 • Транспорт.
 • На будівництві.
 • Інструменти (для будівництва, для праці людей у саду, для тата в дома, музичні інструменти тощо)
 • Продукти харчування.
 • Види спорту.
 • Моя домівка.
 • Меблі та інтер’єр.
 • Жителі водойм, річок, морів та океанів.
 • Світ мистецтва!
 • Світ звичайних речей з незвичайного боку (з чого, що створено?)
 • Світ професій!
 • Скоро в школу!

Логіко-математичний розвиток

 • Вміє лічити в межах першого десятка, використовуючи різні види лічби (кількісну, порядкову, пряму та зворотну, від заданого числа тощо).
 • Знає цифри від 0 до 9 (розпізнає їх, вміє написати), співвідносить їх з від¬повідною кількістю предметів, елементів множин.
 • Має уявлення про склад числа з одиниць та двох менших (у межах 10), визначає суміжні числа.
 • Має уявлення про багатозначні числа 100, 10, 1. Співвідносить їх з відповідною кількістю
 • Вміє лічити в межах другого десятка.
 • Знає числа від 11 до 20.
 • Вміє лічити від 1 до 100 (одиницями, десятками)
 • Вміє лічити від 1 до 1000 (сотнями)
 • Установлює числову рівність, нерівність, ви¬значає відношення “на скільки більше?”, “на скіль-ки менше?”, “порівну”, “стільки ж”.
 • Знає знаки “плюс” (+), “мінус” (-), “дорівнює” (=), співвідносить їх з діями додавання і віднімання.
 • Порівнює предмети за висотою, вагою, шириною, довжиною, товщиною, загальною величиною, класифікує їх за цими ознаками тощо.
 • Розпізнає геометричні фігури, знає їхні назви, властивості (площинні: круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, багатокутник; об’ємні: куля, куб, циліндр, конус);
 • Знаходить подібні форми у навколишніх предметах, малює/складає предмети з різних геометричних фігур або знаходить фігури в заданому малюнку, візерунку тощо.
 • Орієнтується в розташуванні предметів у просторі (вгорі, внизу, ліворуч, праворуч, попереду, позаду, посередині тощо), визначає відстань, вживаючи поняття: далеко-близько, поруч-далі.
 • Вміє визначати розташування предметів відносно себе і будь-якого предмета, розміщувати предмети на площині (на столі, килимку, майданчику, на аркуші тощо).
 • Усно виконує прості обчислення, розв’язує логічні задачі.
 • Користується початковими логічними прийомами, вживає сполучники: “ні”, “і”, “чи”, “якщо, то”.
 • Володіє знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин: довжини (сантиметр, метр), маси (кілограм), об’єму (літр); має навички вимірювання умовною міркою.
 • Розрізняє та правильно вживає часові поняття: сьогодні, завтра, вчора, зараз, згодом, раніше, пізніше.
 • Має уявлення про часові одиниці: хвилина, го¬дина, доба (частини доби — ранок, день, вечір, ніч), тиждень (назви днів тижня та їхня послідовність), місяць (назви 12 місяців), рік (пори року — весна, літо, осінь, зима).
 • Орієнтується у часі за допомогою годинника (в межах години за циферблатом) та календаря.
 • Застосовує логіко-математичні вміння в повсякденному житті: знає свій вік, вік тата, мами, інших членів родини, дату їх народження, адресу та номер квартири.

Розвиток мовлення, навчання грамоти, навчання читанню, письмо

  • Володіє правильною звуковимовою.
  • Регулює дихання і темп у процесі мовлення.
  • Володіє силою, висотою, тембром голосу.
  • Ефективно спілкується рідною мовою.
  • Розрізняє рідну й чужу мови; проявляє інтерес до них.
  • Має збалансований словниковий запас з тем:
   • Я., моє тіло, органи чуття!
   • Моя родина!
   • Пори року, ознаки пір року.
   • Свята і традиції українського народу.
   • Овочі. Фрукти.
   • Ягоди і гриби.
   • Рослини (Дерева, кущі, трав’янисті рослини, квіти – їх будова та цикли розвитку)
   • Праця людей на полях, городах, у садах.
   • Тварини (дикі та свійські) ) та птахи (дикі та свійські) (перелітні, зимуючі).
   • Всесвіт. Космос.
   • Моя планета – Земля!
   • Мій континент — Європа.
   • Моя батьківщина – Україна, Київ.
   • Транспорт.
   • На будівництві.
   • Інструменти (для будівництва, для праці людей у саду, для тата в дома, музичні інструменти тощо)
   • Продукти харчування.
   • Види спорту.
   • Моя домівка.
   • Меблі та інтер’єр.
   • Жителі водойм, річок, морів та океанів.
   • Світ мистецтва!
   • Світ звичайних речей з незвичайного боку (з чого, що створено?)
   • Світ професій!
   • Скоро в школу!
  • Розмовляє (достатньо, недостатньо) грамотно, вживає прості й складні речення.
  • Утворює різні типи речення зі вставними сполучниками: і, та, ніби, наче, як і т.д.
  • Утворює нові слова за допомогою суфіксів (кіт, котик, кошеня), префіксів (йти, вийти, зайти), від іменників (вихователь-виховувати), від дієслів (кричати-крикун).
  • Підбирає омоніми, синоніми та антоніми до слів.
  • Класифікує картинки за категоріями.
  • Веде діалог невимушено, підтримує розмову на запропоновану тему.
  • Дотримується мовленнєвого етикету в спілкуванні. Використовує у мові форми ввічливості: будь ласка, дякую, смачного, доброго дня, прошу тебе (Вас) і т.д.
  • Самостійно складає монологічні висловлювання різних типів.
  • Складає розповіді з власного досвіду.
  • Отримує задоволення від читання (дорослим та власного).
  • Вільно переказує знайомі літературні твори, зміст побаченого, розповідає напам’ять невеликі віршовані твори, складає і відгадує загадки.
  • Має уявлення про речення, слово, склад, звук і букву як одиниці мовлення, виокремлює їх із мовленнєвого потоку.
  • Має навички звукового аналізу слів (голосний, приголосний (твердий м’який) звук).
  • З’єднує звукову схему та слово або картинку із зображенням предмета
  • Визначає кількість складів у слові. Визначає наголошений та ненаголошений склад.
  • Цікавиться читанням, читає трибуквені слова.
  • Цікавиться читанням, читає чотирибуквені слова.
  • Читає короткі тексти.
  • Висловлює свою думку за прочитаним текстом, малює за прочитаним (показуючи розуміння тексту)
  • Викладає слова з розрізної абетки, використовуючи картинки.
  • Викладає слова з розрізної абетки під диктовку.
  • Викладає або друкує слова з розрізної абетки (або олівчиком) під картинками (словами або реченнями)
  • Правильно сидить за столом, тримає олівець і ручку.
  • Орієнтується на сторінці книжки, альбому, зо¬шита, в межах клітинки та ліній у зошитах з лінійною основою.
  • Впевнено виконує графічні завдання (на площині аркуша, у лінованому рядку, клітинці)

Вартість програми — 17 000 грн.

Програму входить 5 папок з матеріалами:

Папка “Методичні рекомендації”

 • до цієї папки входить опис Програми,
 • засади на яких вона побудована,
 • програми та методики на які вона спирається,
 • описано остаткування класу (з ілюстративним матеріалом)
 • основні моменти в організації та керівництві класом
 • описано взаємодію з батьками та дітьми
 • описано шляхи за допомогою яких відбувається особистісно-орієнтоване навчання (для кожної конкретної дитини)
 • окреслено знання, які мають отримати діти протягом навчання та результати, яких мають досягнути у Інтелектуальному розвиткові, соціальному та емоційному інтелекті
 • рекомендації щодо якісного впровадження Програми
 • викладено для точності уявлення спосіб короткого планування роботи педагога на тиждень і наведено, як варіант короткого планування одного заняття

Папка “Осінь”

Папка “Зима”

Папка “Весна”

 • кожна з цих папок містить план роботи на той період, що вказано вище, на кожен тиждень за різними лініями розвитку, а саме:

Ознайомлення з навколишнім світом,

Розвиток мовлення,

Логіко-математичний розвиток,

Навчання елементам грамоти та навчання читанню,

ПРОЕКТ за темою

 • також кожна з папок після плану роботи містить планування на кожен окремий тиждень, у якому зазначено, наші варіанти матеріалів, якими ми рекомендуємо наповнити кожен навчальний центр для якісної реалізації цієї Програми

Папка “Ідеї для тематичних блоків”

 • ця папка містить ілюстративний матеріал з варіантами ігор, матеріалів, сенсорних коробок, творчих робіт, проектів, конструювання тощо, якими можна доповнити кожен тематичний блок

Скачати безкоштовно приклад тематичного планування

Подробности и вопросы по телефонам +38 (050) 974-50-35, +38 (067) 384-35-14