Пакет кадровика ЗДО

У кожному бізнесі рано чи пізно виникає необхідність використовувати найману працю. Трудовим законодавством передбачено певні правила приймання працівників та обов’язкове ведення кадрової документації для усіх роботодавців. Кадрова документація регламентує порядок використання роботодавцем найманої праці, реєстри обліку робочого часу, документи, що відображають факти прийняття на роботу, звільнення з роботи, надання відпустки тощо. Більшість таких документів є обов’язковими і повинні відповідати певній формі.

В основному трудове законодавство орієнтоване на юридичних осіб, проте, поширюється і на фізичних осіб – підприємців (ФОП), оскільки відповідно до статті 21 КЗпП України, вони мають право укладати трудові договори з найманими працівниками. Тому ведення кадрового обліку є обов’язковим для усіх.

Пропонуємо «Пакет кадровика ЗДО».

Що входить в «Пакет кадровика ЗДО»:

1. Шаблони обов’язкових кадрових документів ЗДО:

✓ Штатний розпис.

✓ Правила внутрішнього трудового розпорядку: Правила містять наступну інформацію:

 •  порядок прийняття на роботу та звільнення працівників;
 •  права і обов’язки роботодавця;
 • права і обов’язки працівників;
 •  режим роботи, графік змінності;
 •  стягнення за порушення трудової дисципліни;
 • умови конфіденційності.

✓ Табель обліку робочого часу.

✓ Накази з кадрових питань (по особовому складу). До наказів з кадрових питань належать накази про:

 •  прийняття на роботу (призначення на посаду);
 •  переведення (переміщення) на іншу посаду (роботу);
 •  звільнення (припинення трудового договору);
 • сумісництво;
 •  зміну біографічних даних (прізвища, імені тощо);
 •  заохочення (нагородження, преміювання);
 •  накладення дисциплінарного стягнення;
 •  надання матеріальної допомоги;
 • надання відпусток.

✓  Книга наказів (журнал обліку наказів)

✓   Особові картки працівників за формою П-2.

✓  Трудові книжки працівників та Книга (журнал) обліку руху трудових книжок.

✓   Графік відпусток.

✓   Трудові угоди (контракти).

✓  Колективний договір (для юридичних осіб).

✓  Посадові (робочі) інструкції працівників.

✓   Журнал ознайомлення працівників з локальними нормативними актами.

✓   Положення про охорону праці.

✓  Дозвіл на обробку персональних даних та зобов’язання про нерозголошення персональних даних.

✓   Зобов’язання про дотримання конфіденційної інформації (угода).

2. Одна індивідуальна консультація від нашого спеціаліста з кадрових питань для кожного учасника курсу.

Пам’ятайте, хто готує документи, той володіє ситуацією, тому складаючи кадрові документи слід повністю використовувати їх у інтересах Вашого бізнесу.

Вартість:

Стандартна ціна — 6 000 грн

Розробка пакету кадрових документів саме для вашого закладу як ЗДО,ТОВ чи ФОП.( До 10 найманих працівників. Більше 10 працівників оговорюється окремо)

Вартість:

Стандартна ціна — 10 000 грн