Програма комплексних занять для центру розвитку на вік 3-4, 4-5, 5-6 років

Покоління сучасних дітей – це діти цифрової ери, які відрізняються інтелектуальною та емоційною своєрідністю: їхній світ цінностей значною мірою підвладний онлайн-соціалізації, тому сучасні виклики життя є для них лише звичними умовами буття. Раніше у дошкільників був добре розвинений наслідувальний рефлекс і вони намагалися повторювати дії за дорослими, у сучасних дітей переважає «рефлекс свободи», тобто вони самі вибудовують стратегію своєї поведінки. Вони наполегливі й вимогливі, не терплять насильства, не чують вказівок і наказів дорослих, натомість мають високу самооцінку і власну філософію життя, тому центр розвитку дитини скерован на розкриття особливостей розвитку й світосприйняття сучасних дітей та знаходження шляхів до взаєморозуміння та взаємодії з ними.

За нашим баченням педагог – мотиватор особистісного розвитку дитини. Їхня діяльність сьогодні має бути переорієнтована з питань забезпечення дітей знаннями й розширення на щоденне опрацювання пізнавальних та особистісних проблем, пошук можливих рішень у спільній діяльності, застосування умінь з урахуванням соціальних, міжособистісних і предметних контекстів, постійно змінюваних умов та викликів життя, що забезпечує досягнення взаєморозуміння з оточуючим світом і внутрішньою гармонією.

Календарно-тематичне планування та структурно-тематичний план занять є помічником у справі педагога, слугуючи орієнтиром у висвітленні інформації про світ природи й соціум, в освоєнні нових способів спілкування та спільної діяльності один з одним.

Наша команда надає перевагу комплексним заняттям, завдяки ним збільшується інтерес до навчання, пожвавлюється освітній процес; відбувається постійне звертання до життєвого досвіду дітей та зміна видів діяльності, що попереджає їх перевтому.

Мета комплексних занять:

 •  активізація пізнавальної активності дошкільників;
 • створення оптимальних умов для розвитку мовленнєвих операцій кожної дитини;
 • формування у дитини цілісної картини світу;
 • досягнення якісної дошкільної освіти.

Практика роботи показує, що комплексні заняття більш цікавіші для дошкільників,   оскільки допомагають вирішувати більшу кількість завдань на одному занятті, використовувати різні методи і прийоми. На комплексних заняттях акцент ставиться на самостійній пізнавальній діяльності дітей (а не заучуванні готових відповідей та висновків), створенні проблемних ситуацій з урахуванням вікових особливостей дітей та логіки навчального матеріалу.

Комплексні заняття складніші за структурою, тому потребують більш ретельної підготовки педагога, аніж до предметного заняття.

Комплексне заняття — це заняття, яке спрямоване на закріплення матеріалу в різних видах діяльності дітей з певної теми та доповнення знань новою інформацією за заданою темою (наприклад «Дикі тварини», «Зима», «Професії», «Комахи», «Всесвіт. Космос», тощо). Тому були розроблені структурні плани комплексних занять.

План розрахован на 2 заняття в тиждень; поділений тематично на 3 сезони: осінь, зима, весна. Кожен тиждень має свою тему. Всі теми програми мають сезонну прив’язку та пов’язані між собою логічно. З кожним заняттям дитина все глибше занурююється в тему та починає бачити зв’язки між ними. Всі теми є максимально цікавими, освітньо корисними та такими, що відповідають сучасним інтересам дітей. Протягом року завдання мають тенденцію до ускладнення, що теж важливо для організації ефективного навчання малюків.

До комплекту входить:

 • календарно-тематичне планування на кожну вікову категорію;
 • структурно-тематичний план, який розрахований на проведення занять 2 рази на тиждень (72 заняття);
 • матеріали для друку на кожне заняття окремо за лініями розвитку: розвиток мовлення, логіко-математичний розвиток, ознайомлення з навколишнім світом, навчання елементам грамоти та читання; включаючи нейровправи («Ребро, кулак, долонька», таблиці Шульте, кінезіологічні вправи), таблиці Memory, круги Ейлера, лабіринти, ребуси, судоку, Друдли, графічні диктанти, Танграм, математичні пазли, дзеркальне малювання, мнемотаблиці, кросворди, інтуїтивне читання, експерименти, рефлексію) з урахуванням різного ступеня складності та різноманіття завдань;
 • файл з привітаннями, фізкультхвилинками та гімнастикою для пальців рук з посиланням на інтернет ресурси.

Вартість програми 1-ї вікової категорії – 8000 грн.

Знижка на купівлю кожної наступної категорії – 10%.

Програма продається в друкованому вигляді, додатки надсилаємо в електронному варіанті.

  Придбати програму

  3-4 роки4-5 роки5-6 років